Inköpstips

Trädgårdsmästaren kan inte nog rekommendera växter med beteckningen E-planta – en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Planera. Hur är läget, jorden där växten ska stå, hur stor får den bli? Välj en bra sort. Olika sorter av bl a frukt, bär, rosor mm har bättre eller sämre motståndskraft mot vissa sjukdomar.

Fördelar med E-plantor:

 • Utvalda för svenskt klimat – växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador
 • Provodlade i Sverige – provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar
 • Svenskproducerade – kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras
 • Art- och sortäkta – endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolo
 • Friska plantor – växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare
 • Välj ett välskött exemplar. Inte uttorkat, ingen skadad bark, fula beskärningssår eller torra grenar.
 • Grova rötter ska inte växa ut på krukans undersida. Se också upp för fleråriga ogräs och sniglar.
 • Rosor inpackade i plastpåse är svåra att kvalitetsbedöma, undvik exemplar som börjat växa och få långa ljusa skott.
 • Granska etiketten på plantan och spara den. Saknas odlingsinformation och ingen kan svara på dina frågor, gå till en annan handelsträdgård. Fråga efter växt-/etableringsgaranti (det finns dock inget krav på att försäljaren ska tillhandahålla det), spara kvitto och etikett.
 • Kontrollera datummärkning och grobarhet på påsar med blom- och grönsaksfröer. Lökar planteras snarast efter inköp.
 • Dyra gräsfröblandningar är ofta bättre än billiga. Välj frö från välkänd firma, helst ska sorterna vara provodlade lokalt, dvs i Sverige.
 • Jord och gödsel: Saknas innehållsdeklaration, välj ett annat märke. I dag finns inga regler för kvalitetsdeklaration av jord, men arbete pågår. Lite förenklat kan man säga att 5 för 100 kr är mest torv men det kan finnas undantag. Torv kombinerat med kompostjord är den bästa jordförbättringen vi har.

På gång

Ruttjänster

I augusti 2016 ändrade regeringen RUT-reglerna till att även omfatta beskärning, nedtagning av träd samt stubbfräsning.  

tradgard

”Beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska i likhet med vad som gäller för RUT-avdrag för trädgårdsarbete i övrigt utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till den skattskyldiges eller, i förekommande fall, dennes förälders bostad. Borttagande omfattar bl.a. trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. I beskärning och borttagande ligger även omhändertagande av det som avlägsnats i form av t.ex. vedkapning, eldning eller kompostering, under förutsättning att arbetet utförs på eller i aktuell tomt eller trädgård. Bortforsling och hantering på annan plats omfattas således inte. Däremot omfattas inte t.ex. nyplantering av träd och buskar även om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort. ”

Kan detta vara intressant för dig och din trädgård? Anmäl ditt intresse snarast så återkommer vi när det blir dags!

Trädgårdsrådgivning

Har du planer på att göra om din trädgård? Behöver du få lite nya idéer i ett bortglömt hörn? Kanske planera en ny rabatt? Göra en uteplats i solnedgången? Eller behöver du dränera om och vill ha hjälp med logistiken?

Pris för en diplomerad trädgårdsmästare 980 kr inkl moms/timme. Prata om växtval, jordförbättring, rumskänsla eller vad du själv väljer.


Det började med en trädgårdsrådgivning och blev en anläggning. Nu har kunden en ny trädgård.

radgivning1radgivning3radgivning2

Årets perenn

Perennagruppen utgörs av odlare i hela Sverige och utser varje år en nygammal perenn med kvalite. Syftet är att lyfta fram särskilt värdefulla trädgårdsväxter.


Purpurmejram, Origanum ´Herrenhausen´ – en blommande, doftande fjärilsmagnet

Purpurmejram är väldoftande, vacker under lång tid och de pollinerande insekternas favorit. Den bildar fluffiga, blommande kuddar i mjuka, violetta nyanser och är lika fin i rabatt som i kruka och som marktäckare. För sin skönhet, mångsidighet och sin generositet mot våra flygande vänner har Perennagruppen utsett purpurmejram, Origanum (Laevigatum-Gruppen) ´Herrenhausen´ till Årets Perenn 2019.

Bred användning i soligt läge

Årets Perenn 2019 är en torktålig växt som trivs bäst i full sol och väldränerad jord. Den självsår sig i viss mån men småplantorna är lätta att rensa bort där du inte vill ha dem.

Purpurmejram ´Herrenhausen´ växer upprätt, rundat och blir ungefär 40 cm hög. Den börjar blomma i juli och fortsätter sedan oförtrutet långt in i september. Blommorna är små, ljust rödvioletta och sitter i täta samlingar. Foderbladen, och därmed blomknopparna, är mörkvioletta. Det ger ett fint färgspel i blomsamlingarna som skiftar i båda nyanserna av violett. Bladen är små, under våren purpurfärgade men övergår sedan i mörkgrönt. Stjälkarna är mörka och ger fin kontrast till såväl blommor som blad.

Användningsområdet är brett. Purpurmejram ´Herrenhausen´ platsar i praktfulla rabatter, som kantväxt, elegant marktäckare, i köksträdgården och i kruka.


Purpurmejram Foto: Säve Plantskola

 


Årets perenn tidigare år:

 • 1997: Stäppsalvia, Salvia nemorosa,
 • 1998: Röd solhatt, Echinacea purpurea ´Magnus´
 • 1999: Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis,
 • 2000: Kärleksört, Sedum ´Matrona´
 • 2001: Ulleternell, Anaphalis triplinervis
 • 2002: Blodnäva, Geranium sanguineum ´Max Frei´.
 • 2003: Rödbladig alunrot, Heuchera micrantha
 • 2004: Sköldpaddsört, Chelone obliqua
 • 2005: Stjärnflocka, Astrantia major
 • 2006: Kransveronika, Veronicastrum virginicum
 • 2007: Jättetåtel, Molinia arundinacea
 • 2008: Fläckig lungört, Pulmonaria officinalis
 • 2009: Gullnattljus, Oenothera fruticosa
 • 2010: Koreansk plymspirea, Aruncus aethusifolius
 • 2011: Blomsterfunkia, Hosta fortunei
 • 2012: Bolltistel, Echinops bannaticus
 • 2013: Sju st dagliljor, Hemerocallis*
 • 2014: Vårälväxing, Sesleria heufleriana
 • 2015: Vit skogsaster, Aster divaricatus
 • 2016: Hylotelephium cauticola, liten kärleksört
 • 2017: Krypflox, Phlox stolonifera ´Alba´
 • 2018: Höstsilverax, Actaea simplex

Karålas Byrålåda - en lokal trädgårdsmästare i Långbro, Älvsjö.
Kontakt: Telefon: 070-461 55 17. E-post: karala [at] byra.se

Webbyrå: Pigment AB Stockholm