Trädbeskärning

Här är de enda åtta anledningarna enligt trädgårdsmästaren att beskära ditt träd:

Jag skulle ta bort följande grenar…därför att:

1, Lågt sittande grenar…
de är i vägen för gräsklippare och annan markservice. Dessutom ökar prydnadsvärdet på ett träd om stammen blir tydligt markerad.

2, grenar som går inåt i kronan…
för att de skymmer solljuset och inte ger alla grenar ljus.

3, grenar som skaver mot varandra…
de skadar varandra och till slut kanske de blir en inkörsport för fukt och svamp.

4, grenpartier som är för täta…
de tar luft och ljus från den övriga kronan. Gallra försiktigt så att alla grenar får ljus på ovansidan. När det gäller fruktträd är det viktigt för att få frukten att mogna till belåtenhet (äpplena blir röda och fina).

5, grenar som går uppåt…
för de är med största säkerhet vattenskott eller stamskott som inte är lika starka och tåliga som sidgrenar. Skönhetsintrycket är också en viktig faktor när man gallar bort dessa.

6, grenar som går parallellt…
spelar om samma utrymme och kommer kanske på sikt att skava mot varandra. Det är onödigt att ha två grenar parallellt de tar ut varandra.

7, stamskott…
det är tunna grenar som inte håller för till exempel frukt. Dessutom ökar prydnadsvärdet på ett träd om stammen blir tydligt markerad.

8, rotskott…
är det en rotäkta sort skulle jag hellre låta gräva upp dem än låta dem vara kvar. De stör skönhetsintrycket och tar näring från fotosyntesen som trädet behöver bättre på annat håll.

Läs lite mer här!

På gång

Kurs i trädbeskärning

Beskärningskurs 26 Mars 2017 kl 10-13

Plats: ute i en trädgård i Älvsjö. Lite teori och en hel del praktik.
Utbildare: diplomerad trädgårdsmästare Karåla Dalbom från Karålas Byrålåda, med tio års erfarenhet av att beskära bland annat frukträd.

Ta med: egna verktyg och matsäck då vi fikar tillsammans ute. Kläder: efter väder såklart.
Anmäl dig:karala@byra.se
Pris: 450 Kr/pers (100 kr rabatt om du är medlem i någon av Älvsjös villaföreningar, medtag medlemsbevis)

Välkommen hälsar Karåla (finns även på instagram@trdgrdsmstr)

tradbeskarningtradbeskarning2

Ruttjänster

I augusti 2016 ändrade regeringen RUT-reglerna till att även omfatta beskärning, nedtagning av träd samt stubbfräsning.  

tradgard

”Beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska i likhet med vad som gäller för RUT-avdrag för trädgårdsarbete i övrigt utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till den skattskyldiges eller, i förekommande fall, dennes förälders bostad. Borttagande omfattar bl.a. trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. I beskärning och borttagande ligger även omhändertagande av det som avlägsnats i form av t.ex. vedkapning, eldning eller kompostering, under förutsättning att arbetet utförs på eller i aktuell tomt eller trädgård. Bortforsling och hantering på annan plats omfattas således inte. Däremot omfattas inte t.ex. nyplantering av träd och buskar även om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort. ”

Kan detta vara intressant för dig och din trädgård? Anmäl ditt intresse snarast så återkommer vi när det blir dags!

Trädgårdsrådgivning

Har du planer på att göra om din trädgård? Behöver du få lite nya idéer i ett bortglömt hörn? Kanske planera en ny rabatt? Göra en uteplats i solnedgången? Eller behöver du dränera om och vill ha hjälp med logistiken? 

Pris för en diplomerad trädgårdsmästare 850 kr inkl moms/timme. Prata om växtval, jordförbättring, rumskänsla eller vad du själv väljer.


Det började med en trädgårdsrådgivning och blev en anläggning. NU har kunden en ny trädgård.

radgivning1radgivning3radgivning2

Karålas Byrålåda - en lokal trädgårdsmästare i Långbro, Älvsjö.
Kontakt: Telefon: 070-461 55 17. E-post: karala [at] byra.se

Webbyrå: Pigment AB Stockholm