Inköpstips

Trädgårdsmästaren kan inte nog rekommendera växter med beteckningen E-planta – en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Planera. Hur är läget, jorden där växten ska stå, hur stor får den bli? Välj en bra sort. Olika sorter av bl a frukt, bär, rosor mm har bättre eller sämre motståndskraft mot vissa sjukdomar.

Fördelar med E-plantor:

 • Utvalda för svenskt klimat – växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador
 • Provodlade i Sverige – provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar
 • Svenskproducerade – kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras
 • Art- och sortäkta – endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolo
 • Friska plantor – växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare
 • Välj ett välskött exemplar. Inte uttorkat, ingen skadad bark, fula beskärningssår eller torra grenar.
 • Grova rötter ska inte växa ut på krukans undersida. Se också upp för fleråriga ogräs och sniglar.
 • Rosor inpackade i plastpåse är svåra att kvalitetsbedöma, undvik exemplar som börjat växa och få långa ljusa skott.
 • Granska etiketten på plantan och spara den. Saknas odlingsinformation och ingen kan svara på dina frågor, gå till en annan handelsträdgård. Fråga efter växt-/etableringsgaranti (det finns dock inget krav på att försäljaren ska tillhandahålla det), spara kvitto och etikett.
 • Kontrollera datummärkning och grobarhet på påsar med blom- och grönsaksfröer. Lökar planteras snarast efter inköp.
 • Dyra gräsfröblandningar är ofta bättre än billiga. Välj frö från välkänd firma, helst ska sorterna vara provodlade lokalt, dvs i Sverige.
 • Jord och gödsel: Saknas innehållsdeklaration, välj ett annat märke. I dag finns inga regler för kvalitetsdeklaration av jord, men arbete pågår. Lite förenklat kan man säga att 5 för 100 kr är mest torv men det kan finnas undantag. Torv kombinerat med kompostjord är den bästa jordförbättringen vi har.

På gång

Kurs i trädbeskärning

Beskärningskurs 26 Mars 2017 kl 10-13

Plats: ute i en trädgård i Älvsjö. Lite teori och en hel del praktik.
Utbildare: diplomerad trädgårdsmästare Karåla Dalbom från Karålas Byrålåda, med tio års erfarenhet av att beskära bland annat frukträd.

Ta med: egna verktyg och matsäck då vi fikar tillsammans ute. Kläder: efter väder såklart.
Anmäl dig:karala@byra.se
Pris: 450 Kr/pers (100 kr rabatt om du är medlem i någon av Älvsjös villaföreningar, medtag medlemsbevis)

Välkommen hälsar Karåla (finns även på instagram@trdgrdsmstr)

tradbeskarningtradbeskarning2

Ruttjänster

I augusti 2016 ändrade regeringen RUT-reglerna till att även omfatta beskärning, nedtagning av träd samt stubbfräsning.  

tradgard

”Beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska i likhet med vad som gäller för RUT-avdrag för trädgårdsarbete i övrigt utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till den skattskyldiges eller, i förekommande fall, dennes förälders bostad. Borttagande omfattar bl.a. trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. I beskärning och borttagande ligger även omhändertagande av det som avlägsnats i form av t.ex. vedkapning, eldning eller kompostering, under förutsättning att arbetet utförs på eller i aktuell tomt eller trädgård. Bortforsling och hantering på annan plats omfattas således inte. Däremot omfattas inte t.ex. nyplantering av träd och buskar även om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort. ”

Kan detta vara intressant för dig och din trädgård? Anmäl ditt intresse snarast så återkommer vi när det blir dags!

Trädgårdsrådgivning

Har du planer på att göra om din trädgård? Behöver du få lite nya idéer i ett bortglömt hörn? Kanske planera en ny rabatt? Göra en uteplats i solnedgången? Eller behöver du dränera om och vill ha hjälp med logistiken? 

Pris för en diplomerad trädgårdsmästare 850 kr inkl moms/timme. Prata om växtval, jordförbättring, rumskänsla eller vad du själv väljer.


Det började med en trädgårdsrådgivning och blev en anläggning. NU har kunden en ny trädgård.

radgivning1radgivning3radgivning2

Karålas Byrålåda - en lokal trädgårdsmästare i Långbro, Älvsjö.
Kontakt: Telefon: 070-461 55 17. E-post: karala [at] byra.se

Webbyrå: Pigment AB Stockholm