Ekologisk bekämpning

Här är recept på miljövänliga bekämpningsmedel:

Mjöldaggsspray – ekologisk bekämpning

  • 1 liter vatten
  • 10 gram bikarbonat

Ett billigt och ofarligt sätt att bekämpa mjöldagg. Spruta noga hela växten, även undersidan av bladen. Godkänd av KRAV för ekologisk odling.

Blodmjölssoppa – mota Bambi redan i grinden

  • 1 liter vatten
  • 2 dl blodmjöl
  • 1-2 msk ammoniak (finns i färghandeln)

Doppa små kuber av oasis (stickmassa finns i blomsterbutiken) i soppan. Sätt kuberna på blomsterpinnar vid lökväxterna. Nu får ni ha lökarna i fred. Bör upprepas efter några veckor och fungerar även senare.

Svampangrepp på potatis, krukväxter, gräsytor, grönsaker, bär, frukt, buskar och träd

Nyhet- från och med i år:Trädgårdsmästaren har nu BINAB hemma – ett biologiskt svampmedel för ekologisk odling. BINAB TF WP används förebyggande vid bekämpning av svampsjukdomar i så väl växthus som på friland för potatis, snittblommor, ,krukväxter, gräsytor, grönsaker, blomsterlökar, bär och frukt, samt för prydnadsträd. BINAB TF WP bekämpar svamppatogener som Botrytis, Verticillium, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, häxringar och andra jordburna svamppatogener, samt Didymella, Silverglanssjuka och Rotröta. Produkten är baserad på sporer av de naturligt förekommande svamparna Thrichoderma polysporum, och Trichoderma harzianum.

Lössangrepp på rosor, fläder, buskar mm

0,5 dl såpa
några droppar t-röd
1 L vatten
Fyll på en sprutflaska och spruta på lössen så många gånger som behövs. Ge inte upp!

På gång

Kurs i trädbeskärning

Beskärningskurs 26 Mars 2017 kl 10-13

Plats: ute i en trädgård i Älvsjö. Lite teori och en hel del praktik.
Utbildare: diplomerad trädgårdsmästare Karåla Dalbom från Karålas Byrålåda, med tio års erfarenhet av att beskära bland annat frukträd.

Ta med: egna verktyg och matsäck då vi fikar tillsammans ute. Kläder: efter väder såklart.
Anmäl dig:karala@byra.se
Pris: 450 Kr/pers (100 kr rabatt om du är medlem i någon av Älvsjös villaföreningar, medtag medlemsbevis)

Välkommen hälsar Karåla (finns även på instagram@trdgrdsmstr)

tradbeskarningtradbeskarning2

Ruttjänster

I augusti 2016 ändrade regeringen RUT-reglerna till att även omfatta beskärning, nedtagning av träd samt stubbfräsning.  

tradgard

”Beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska i likhet med vad som gäller för RUT-avdrag för trädgårdsarbete i övrigt utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning till den skattskyldiges eller, i förekommande fall, dennes förälders bostad. Borttagande omfattar bl.a. trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. I beskärning och borttagande ligger även omhändertagande av det som avlägsnats i form av t.ex. vedkapning, eldning eller kompostering, under förutsättning att arbetet utförs på eller i aktuell tomt eller trädgård. Bortforsling och hantering på annan plats omfattas således inte. Däremot omfattas inte t.ex. nyplantering av träd och buskar även om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort. ”

Kan detta vara intressant för dig och din trädgård? Anmäl ditt intresse snarast så återkommer vi när det blir dags!

Trädgårdsrådgivning

Har du planer på att göra om din trädgård? Behöver du få lite nya idéer i ett bortglömt hörn? Kanske planera en ny rabatt? Göra en uteplats i solnedgången? Eller behöver du dränera om och vill ha hjälp med logistiken? 

Pris för en diplomerad trädgårdsmästare 850 kr inkl moms/timme. Prata om växtval, jordförbättring, rumskänsla eller vad du själv väljer.


Det började med en trädgårdsrådgivning och blev en anläggning. NU har kunden en ny trädgård.

radgivning1radgivning3radgivning2

Karålas Byrålåda - en lokal trädgårdsmästare i Långbro, Älvsjö.
Kontakt: Telefon: 070-461 55 17. E-post: karala [at] byra.se

Webbyrå: Pigment AB Stockholm